چطور "های کلاس" باشیم؟!

iran-stars.com


اگر می خواهید های کلاس باشید و شیک بنظر بیایید هم باید به ظاهر خود برسید و هم در رفتار خود دقت داشته باشید.

از انجام کارهای زیر پرهیز کنید زیرا از شیکی و کلاس شما می کاهد :


1 - پوشیدن لباس های باز در سن بالا


2 - استفاده از لنز های رنگی با رنگ های سبز و آبی غیر طبیعی


3 – پوشیدن دامن کوتاه با پاهای چاق


4 – کشیدن سیگار در جمعی که هیچکس سیگار نمی کشد


5 - داشتن موهای بلند ولی بد حالت


6 – هماهنگ کردن رنگ از مغز سر تا نوک پا


7 – با صدای خیلی بلند حرف زدن


8 - استفاده از روژ لب های سفید گچی یا رنگ های تند و زننده


9 - زینت آلات زیادی به خود آویزان کردن


10 – پوشیدن لباس های تنگ و چسبان با وزن بالا


11 - آرایش غلیظ در روز


12 - بی محلی به دیگران


iran-stars.com